• Ponúkame Vám dovoz stravy na Vaše pracovisko a pre Vašich zamestnancov.

  • Cena denného menu je
    5,90€ s DPH
  • Spôsob platby je na základe dohody, buď formou faktúry, gastrolístkov /akceptujeme všetky druhy/ , hotovosťou, alebo platobným terminálom.
  • Denné menu sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka – deň vopred do 16,00hod. alebo do 8.30 hod. v daný deň.
  • Objednávať denné menu môžete telefonicky – kontakt  0915 399 659 , 0911463 085

  • Denné menu je dodávané v jednorazových zatavovacích termo obaloch, polievka a hlavné menu je balené zvlášť. Stravu Vám dovezieme každý pracovný deň od 10,00 do 13,00 hodiny. Pre rozvoz je potrebné si objednať minimálne 3 obedy.

Veríme, že keď naše porcie ochutnáte, presvedčia Vás a stanete sa našimi stálymi zákazníkmi.